Belastingaangifte

 tip aanlevering gegevens 

Voor belastingaangiften, waaronder inkomstenbelasting, successie- en schenkingsrechten, geldt niet alleen dat ze tijdig moeten worden ingediend, maar ook dat ze op juiste wijze worden samengesteld.

Op basis van onze uitgebreide fiscale en juridische kennis zijn we in staat om het scala aan fiscale mogelijkheden voor ondernemers en particulieren optimaal te benutten.
Hierdoor wordt de verschuldigde belasting zoveel mogelijk beperkt. Zowel de binnenlands als de buitenlands belastingplichtige client nemen we daarmee een zorg uit handen.

Met behulp van zorgvuldig geselecteerde software maken we een overzichtelijk verslag van de wijze waarop de aangifte is samengesteld en welke belastingaanslagen zijn te verwachten.
Een opgestelde vermogensvergelijking geeft inzicht in de wijze waarop de client het jaar financieel heeft doorgemaakt.

Deze dienstverlening maken we graag compleet door de controle van opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen. Bij afwijkingen adviseren we u over de te volgen handelswijze.