Procesvoering

 Het traject van de aangifte tot de vastgestelde aanslag omvat o.a.:
- voorlopige teruggaaf verzoek;
- voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf;
- ingediende aangifte;
- verzoek om informatie door de belastingdienst;
- definitieve aanslag;
- belastingcontrole;
- mogelijke navordering of naheffing;
- opgelegde boete.

Indien u zich niet kunt verenigen met een opgelegde aanslag bestaat er de mogelijkheid om daartegen in verweer te komen. Kennis van stand van de wetgeving en rechtspraak zijn daarbij noodzakelijk.

Binnen de fiscale procesvoering zien we het als onze taak om in uw geschil met de fiscus op de meest adequate manier tot een oplossing te komen.

Daartoe behoren het begeleiden van belastingcontroles, het opstellen van een bezwaarschrift of beroepsschrift of het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst.
Een gang naar de belastingrechter mogelijk, maar ook een second opinion, een compromis, een afweging van meerdere belangen binnen dezelfde aanslagregeling etc.