Verslaggeving & controle

 ACCOUNTANTS

Joosse Accountants profileert zich als de accountant van het midden- en kleinbedrijf.

We voorzien zowel ondernemers als andere belanghebbenden van betrouwbare financiele overzichten. Hierdoor zijn we in staat om de bedrijfsvoering en de ondernemingsrisico's in kaart te brengen. Op basis daarvan bent u tijdig geinformeerd over de stand van de bedrijfsvoering. We adviseren u over mogelijke aanpassingen daarin.

Onze accountancy-diensten richten zich onder andere op:
- samenstellen van jaarrekeningen;
- controleren van jaarrekeningen;
- opzetten en beoordelen van interne controlesystemen;
- advisering;
- voeren en begeleiding van administraties;
- kredietaanvragen;
- controle van subsidie-afrekeningen en andere financiele verantwoordingen.

INRICHTEN

Omdat we een scala aan administraties voeren, hebben wij deze zeer doelmatig en doeltreffend ingericht. Dit bieden we u online aan zodat u de voordelen direct optimaal kunt benutten.

SELECTEREN

Onze computersystemen en onze software zijn zorgvuldig geselecteerd en afgestemd. U kunt altijd en overal over een wereld aan informatie beschikken.